تشخیص رشیده بودن دختر به چه صورت است؟

به اشتراک گذاری پاسخ در Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp

بسمه تعالی
سلام علیکم
تشخیص رشیده بودن دختر – خصوصا دختر باکره – به چه صورت است؟ آیا سن شخص در این مساله نقش دارد؟ آیا از اهل بیت علیهم السلام احادیثی در این رابطه رسیده است؟
با تشکر، التماس دعا.


بسمه تعالی
سلام علیکم
تشخیص رشیده بودن دختر – خصوصا دختر باکره – به چه صورت است؟ آیا سن شخص در این مساله نقش دارد؟ آیا از اهل بیت علیهم السلام احادیثی در این رابطه رسیده است؟
با تشکر، التماس دعا.


به اشتراک گذاری پاسخ در Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp